Home > Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Premium Housing Karolina Zielińska-Ściesiek oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w stosunku do danych powierzonych Premium Housing Karolina Zielińska-Ściesiek.
 2. Klient powierza, w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, Premium Housing Karolina Zielińska-Ściesiek przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
 3. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. bycia informowanym (Klient jest informowany o gromadzeniu danych)
  2. przenoszenia danych (Klient ma możliwość pobierania swoich danych osobowych)
  3. bycia zapomnianym (Klient ma możliwość usunięcia swoich danych)
  4. bycia anonimowym (Klient może zażądać anonimizacji swoich danych)
  5. poprawnej informacji (Klient ma prawo do zarządzania oraz edytowania swoich danych)
  6. ograniczenia przetwarzania (Klient ma możliwość ograniczyć swoje informacje)
  7. sprzeciwu (Klient może ograniczyć swoje dane do wykorzystania na potrzeby marketingowe)
  8. powiadomień (Klient ma prawo do informacji, jeśli w serwisie wystąpi luka w zabezpieczeniu (np. wypłynięcie danych))
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 5. Podczas wysłania zapytania, Klient musi obowiązkowo podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Numer telefonu komórkowego jest opcjonalny.
 6. Dane osobowe podane przez Klienta na stronie www.premiumhousing.pl są przetwarzane w celach odpowiedzi na przesłane zapytanie dotyczące produktów i usług oferowanych przez Premium Housing Karolina Zielińska-Ściesiek oraz za zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.